0
Početak operacije Cincar

Početak operacije Cincar

Prva zajednička akcija ARBiH i HVO
Kategorija: Rat
Datum: 01.11.1994.
Operacija Cincar bila je prva združena operacija HVO-a i Armije BiH nakon potpisivanja Washingtonskog sporazuma u proljeće 1994. Tijekom ove operacije oslobođen je Kupres i veći dio Kupreškog polja. Trajala je od 1. studenog do 3. studenog 1994.

Prije operacije
Tijekom listopada 1994. Armija BiH je započela značajnije napadne operacije u zapadnoj BiH. Jedan od pravaca napada bio je i u području Kupresa u odgovornosti 7. korpusa Armije BiH. Područje Kupresa bilo je u rukama bosanskih Srba, uključujući strateški važan prijevoj Malovan i još važniji prijevoj Kupreška vrata.

Cilj operacije

Oslobođenje Kupresa i Kupreškog polja, otvaranje puta prema Bugojnu i prema Livnu i otklanjanje opasnosti od napada na Šuicu.

Rezultati operacije
Oslobođeno je područje ukupne površine 400 četvornih kilometara, vojska bosanskih Srba je odbačena dalje od planine Cincar, otvorena je cesta Bugojno - Livno, oslobođen je veći dio strateški važnog Kupreškog polja te sam gradić Kupres i okolna sela.
Ali možda i najvažniji uspijeh je dobra koordinacija HVO i ARBiH.


Događaji na dan: 01 - Novembar

Upozorenje! Ova galerija može sadržavati potresan foto i video materijal!
Foto galerija:
/

Video galerija:

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba