0
Osnovana prva direkcija bh  željeznica

Osnovana prva direkcija bh željeznica

Desetog dana septembra 1878. godine, u Derventi je osnovana prva direkcija bosanskohercegovačkih željeznica, pod nazivom «Direkcija carskih i kraljevskih bosanskih željeznica».
Kategorija: Od antike do '92
Datum: 10.09.1878.
Desetog dana  septembra 1878. godine, u Derventi je osnovana prva direkcija bosanskohercegovačkih  željeznica,  pod  nazivom  «Direkcija  carskih  i  kraljevskih bosanskih željeznica». Osoblje Direkcije sačinjavalo je sedam austrougarskih oficira i vojnih činovnika, 30 civilnih činovnika iz Austrougarske i veći broj drugog osoblja – isključivo stranaca. Domaći radnici su bili pomoćno osoblje.

Iz Rumunije, gdje je završavana  pruga  uzanog  kolosjeka  Temišvar-Oršava,  prebačene  su  lokomotive  i raspoloživi vagoni, vlasništvo firme «Higel i Sagel» koja će graditi i pruge u Bosni. Ta okolnost je odredila budući karakter bosanskohercegovačkih pruga, a to su bile uzane pruge kolosjeka 0,76 m. Prugu za Derventu gradilo je 40 inžinjera i 4.000 radnika, a trasa je imala nekoliko vrlo teških tačaka. Nije bilo vremena za izradu bilo kakvih tehničkih studija i elaborata. U prvoj fazi izgrađene pruge, stepen tehničke ispravnosti bio je na najmanjem mogućem tehničkom nivou i jedva je zadovoljavao minimum za bezbjedno odvijanje saobraćaja.


Događaji na dan: 10 - Septembar

Foto galerija:
/

Video galerija:
/

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba