0
Ukinuta željeznička pruga Podlugovi - Vareš

Ukinuta željeznička pruga Podlugovi - Vareš

Pruga Podlugovi – Vareš, u dužini od 24,557 km, izgrađena je i puštena u saobraćaj 7. novembra 1895. godine.
Kategorija: Od antike do '92
Datum: 28.03.1953.
Pruga Podlugovi – Vareš, u dužini od 24,557 km, izgrađena je i puštena u saobraćaj 7. novembra 1895. godine, a ukinuta je 28. marta 1953. godine kada je izgrađena pruga normalnog kolosjeka Podlugovi – Droškovac.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.


Događaji na dan: 28 - Mart

Foto galerija:
/

Video galerija:
/

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba