0
Ukinuta  željeznička pruga Karanovac - Gračanica

Ukinuta željeznička pruga Karanovac - Gračanica

Uskotračna pruga Karanovac – Gračanica kao odvojak od pruge Doboj – Tuzla – Simin Han udužini od 4,010 km puštena je u saobraćaj 1. januara 1898. godine, a ukinuta je 1.novembra 1967. godine.
Kategorija: Od antike do '92
Datum: 01.11.1967.
Uskotračna pruga Karanovac – Gračanica kao odvojak od pruge Doboj – Tuzla – Simin Han udužini od 4,010 km puštena je u saobraćaj 1. januara 1898. godine, a ukinuta je 1.novembra 1967. godine.

Uvođenjem pruge normalnog kolosijeka dolazi do ukidanja pruga sa uskotračnim kolosijekom.Ovo je samo jedna u nizu trasa koje su ukinute.

Uskotračnim prugama su se koristileo parne lokomotive koje su kao pogonsko goriv koristile ugalj.Te lokomotive su u narodu poznate pod imenom "ćiro".Pojavom modernih lokomotiva "ćiro" se koristi samo kao turistička atrakcija.


Događaji na dan: 01 - Novembar

Foto galerija:
/

Video galerija:
/

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba