0
Osnovan Energoinvest

Osnovan Energoinvest

Jedna od najrespektabilnijih i najjačih kompanija u Bosni i Hercegovini u 2011. g. je imala 764 stalno zaposlena radnika a osnovni kapital je iznosio preko 200 miliona KM.
Kategorija: Zanimljivosti
Datum: 19.04.1951.
Energoinvest je osnovan 19. aprila 1951. godine rješenjem tadašnjeg predsjednika vlade, odnosno Izvršnog vijeća Narodne Republike Bosne i Hercegovine Đure Pucara Starog (od 1948. do 1953.).

Energoinvest d.d. Sarajevo je  multidisciplinarna inžinjering kompanija, sa dominantnom izvoznom orijentacijom, vodeća kompanija u BiH sa obimom aktivnosti na polju projektovanja i realizacije kompleksnih objekata u zemlji i inostranstvu.

Zasnovana na velikom iskustvu i značajnim resursima, poslovna doktrina Energoinvesta se razvijala tokom 60 godina, sa svim naporima usmjerenim ka profiliranju poslovanja u skladu sa potrebama i zahtjevima kupaca.

Ključ uspjeha je u partnerskom radu sa klijentima i to putem pružanja raznovrsnih usluga iz područja projektovanja, inženjeringa, istraživanja i razvoja, transfera tehnologije i znanja, kao i zastupanja i finansijskog upravljanja do isporučivanja kompletnih rješenja kupcima u sljedećim oblastima:

1. Elektroenergetika
2. Dalekovodi
3. Hidrotehnika, građevinarstvo i arhitektura
4. Termoenergetska i procesna postrojenja
5. Automatika
6. Komunikacije
7. Nafta, gas i hemija
8. Zaštita okoline i korištenje vodenih potencijala

Kvalitet u Energoinvestu je shvaćen i prihvaćen kao ključni faktor uspješne poslovne politike i on se provodi u svim poslovnim funkcijama, procesima i aktivnostima.

Sposobnost Energoinvesta da realizuje kompletne projekte po principu „ključ u ruke“ u ugovorenom roku omogućio je kompaniji da stekne prestižnu reputaciju širom svijeta.

Energoinvest uspješno odgovara na izazove svjetskog tržišta i konkurencije.

Jedna od najrespektabilnijih i najjačih kompanija u Bosni i Hercegovini u 2011. g. je imala 764 stalno zaposlena radnika a osnovni kapital je iznosio preko 200 miliona KM.


Događaji na dan: 19 - April

Foto galerija:
/

Video galerija:
/

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba