0
Godišnjica smrti Atifa Purivatre

Godišnjica smrti Atifa Purivatre

Godišnjica smrti teoretičara bošnjačkog naroda
Kategorija: Ličnosti
Datum: 11.09.2001.
Atif Purivatra rođen je 16.augusta 1928. u Sarajevu , a umro 11.septembra 2001. Bio je teoretičar evolucije bošnjačkog nacionalnog identiteta. U Sarajevu završava osnovnu i srednju školu i Pravni fakultet.Zvanje magistra političkih nauka stekao je 1965. godine, a doktora nauka 1972. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Godine 1969. objavio je knjigu rasprava i članaka Nacionalni i politički razvitak Muslimana, a 1974. i monografiju JMO u političkom životu Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Purivatra je bio jedan od onih intelektualaca koji se ponajviše angažirao u vrijeme (1968-1971) kada je Bošnjacima, kroz 'Muslimanstvo', priznavano pravo na vlastiti nacionalni identitet; vjerovatno je zbog toga, u godinama uoči rata, bio vrlo glasni protivnik bošnjaštva kao 'historijski anahronog procesa'.

Purivatra je klasičan pripadnik evolucionističke škole mišljenja. Bio je dugo predsjednik Vijeća Kongresa bošnjačkih intelektualaca.


Događaji na dan: 11 - Septembar

11.09.1995. Oslobođena Vozuća

Oslobođena Vozuća

Foto galerija:
/

Video galerija:
/

PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2020 © historija.ba