0
Osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu

Osnovan Tehnički fakultet u Sarajevu

Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu broj 675 o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu.
Kategorija: Obrazovanje
Datum: 20.05.1949.
Vlada NR Bosne i Hercegovine donosi Uredbu broj 675 o osnivanju Tehničkog fakulteta u Sarajevu. Tada su osnovana dva odsjeka: građevinski i arhitektonski. Članom 4. ove Uredbe ovlašćen je Komitet za fakultete, visoke škole i naučne ustanove, da može svojim rješenjem, uz saglasnost predsjednika Vlade, osnivati i druge odsjeke Tehničkog fakulteta.


Događaji na dan: 20 - Maj

Foto galerija:
/

Video galerija:
/
PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2021 © historija.ba