0
Godišnjica smrti Dubravka Lovrenovića

Godišnjica smrti Dubravka Lovrenovića

Zahvaljujući Lovrenoviću, stećci su prepoznati u UNESCO-u te upisani na listu svjetske baštine
Kategorija: Ličnosti
Datum: 17.01.2017.

Dubravko Lovrenović rođen je 30.08.1956. godine u Jajcu. 1979. godine diplomirao je na odsjeku za historiju Filozofskog fakluteta u Sarajevu, a odbranu doktorata, na istom fakutetu, odbranio je 1999. godine na temu “Ugarska i Bosna (1387-1463)”

Bio je član Akadamije nauke i umjetnosti BiH, sekretar Odbora za historijske nauke pri Akademiji, te u sastavu Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i Komisije za saradnju sa UNESCO-m. Upravo, zahvaljujući Lovrenoviću, stećci su prepoznati u UNESCO-u te upisani na listu svjetske baštine – što je za BiH velika čast i obaveza.

Objavio je veći broj knjiga i radova o srednjem vijeku u domaćim i stranim stručnim časopisima, kao i više desetina tekstova publicističkog tipa. Sudjelovao je na većem broju naučnih skupova. Urednik je brojnih izdanja knjiga, organizator naučnih skupova, voditelj i učesnik u radu u više naučnih projekata, recenzent brojnih izdanja, promotor brojnih publikacija i član više redakcija.

Od 2001. do 2003. godine bio je zamjenik ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta u Vladi Federacije BiH.

Preminuo je u Sarajevu 17. 01. 2017.

Foto galerija:
/

Video galerija:
/
PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2021 © historija.ba