01. - April

01.04.1914. | Kategorija: Ličnosti Rođen Mustafa Busuladžić

Rođen Mustafa Busuladžić

01.04.1946. | Kategorija: Od antike do '92 Počela izgradnja pruge Brčko - Banovići

Počela izgradnja pruge Brčko - Banovići

01.04.1968. | Kategorija: Od antike do '92 Ukinuta željeznička pruga Usora - Teslić - Pribinić

Ukinuta željeznička pruga Usora - Teslić - Pribinić

01.04.1970. | Kategorija: Od antike do '92 Ukinuta  željeznička pruga Jajce - Šipovo

Ukinuta željeznička pruga Jajce - Šipovo

01.04.1992. | Kategorija: Rat Arkanovi "Tigrovi" okupirali Bijeljinu

Arkanovi "Tigrovi" okupirali BijeljinuPrijatelji stranice
Facebook page
PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2021 © historija.ba