Opšti uslovi korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela domene historija.ba prihvatate sve uslove korištenja navedene u Opštim uslovima korištenja, kao i sva specifična pravila koja jesu ili mogu biti donesena za pojedine sastavne dijelove domene historija.ba. Pretpostavlja se da ste korištenjem bilo kojeg dijela domene historija.ba, u svakom trenutku upoznati sa aktuelnim sadržajem Opštih uslova korištenja kao i svim specifičnim pravilima koja su donesena za pojedine sastavne dijelove domene historija.ba, te da ste ih u potpunosti razumjeli i prihvatili.

Prava i obaveze korisnika
Stranica historija.ba posjetiocima u dobroj namjeri osigurava korištenje sadržaja na domeni historija.ba. Svi korisnici i posjetioci imaju pravo besplatno služiti se sadržajem, pod uslovom da ne krše odredbe Opštih uslova korištenja, te svih drugih javno dostupnih dokumenata kojima se reguliše korištenje domene historija.ba.
Historija.ba sastoji se od vlastitih sadržaja, preuzetih sadržaja, sadržaja sastavljenih od strane posjetilaca i korisnika te veza na druge stranice izvan domene historija.ba.

Rizici
Korištenjem sadržaja internet stranice historija.ba korisnik prihvata sve rizike koji nastaju iz njihovog korištenja te prihvata koristiti njihov sadržaj isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Odricanje od odgovornosti
Historija.ba se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja je na bilo koji način bila povezana s korištenjem domene historija.ba, za bilo koje radnje korisnika povezanih sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene historija.ba, kao i za svaku štetu koja može nastati korisniku, ili bilo kojoj trećoj strani, a u vezi sa upotrebom ili zloupotrebom korištenja domene historija.ba.

Tačnost informacija
Informacije objavljene unutar domene historija.ba ne moraju nužno biti potpune, iscrpne, precizne ili ažurirane te ne predstavljaju obavezujuće stručno mišljenje. Historija.ba ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja bilo koje informacije objavljene unutar domene historija.ba.

Veze
Historija.ba sadržava veze na druge internet stranice. Ove veze objavljujene su u dobroj namjeri. Historija.ba ne može biti odgovorna ni za kakve sadržaje koji se nalaze izvan domene, a sa kojima na ovakav način može biti povezana.

Autorska prava
Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na domeni historija.ba mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika, uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba. Historija.ba polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela domene historija.ba smatra se kršenjem autorskih prava, i može rezultirati sudskim i drugim postupcima protiv prekršitelja. Ukoliko smatrate da je portal historija.ba na bilo koji način povrijedio Vaša autorska prava ili druga prava, molimo da to prijavite na e-mail adresu: info@nadanasnjidan.ba. Vaš zahtjev će u najkraćem roku biti razmotren. Ukoliko zahtjev bude opravdan sporni sadržaj će biti uklonjen.

Izmjene i stupanje na snagu
Portal historija.ba zadržava pravo izmjene Opštih uslova korištenja u bilo kojem trenutku te neće biti odgovoran ni za kakve posljedice koje mogu proizaći kao posljedica takvih promjena. Promjene stupaju na snagu trenutkom njihovog objavljivanja na domeni historija.ba.

Zadnja izmjena: 03.02.2013.


Prijatelji stranice
Facebook page
PRETRAGA:Uslovi korištenja | Marketing | Želiš pomoći? | Kontakt 2021 © historija.ba